tour-01tour-02tour-03tour-04
 
DRESY LÍDRŮ
 
Žlutý dres: Nejprestižnější žlutý dres nosí lídr celkové klasifikace na základě součtu dosažených časů ze všech etap. V prípadě rovnosti času rozhoduje nejprve čas v individuální časovce. Potom rozhodují umístění v jednotlivých etapách. Pokud nadále trvá rovnost, tak se vítěz určuje podle umístění v posledné etapě. Vtěz soutěže o žlutý dres se stává celkovým vítězem Tour de France.

Zelený dres: Zelený dres patří lídrovi individuální bodovací klasifikace. Vítěz bodovací klasifikace musí dokončit Tour de France, respektive každý jezdec při odstoupení z TdF vypadává ze soutěže o zelený dres. Body se získavají v každé etapě na průbežných sprinterskych prémiích a za umístění v cíli. V rovinatých etapách, kterých je i víc, se bojuje o víc bodů, takže se soutěž označuje i jako sprinterská. Jistěže, body se udělují v menší míře i v horských etapách a individuální časovce. Při stejném umístění v časovce si cyklisté rozdělí body, které se jim následně zaokrouhlí nahoru. Od roku 2011 platí pozměněná pravidla, když se jezdcům mohou také odečíst body za porušení pravidel. Někteří cyklisté proto mohou skončit v minusových hodnotách. Při rovnosti bodů rozhoduje počet vítězství v etapách, pak vítězství v průběžných sprinterských prémiích a na konec umístění v celkové klasifikaci.

Bodování v jednotlivých etapách je nasledovné:
- pro rovinaté etapy: 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2
- pro kopcovité etapy: 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2
- pro horské etapy: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
- pro individuální časovku: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
- sprinterské prémie: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
 
rovinaté etapy: 2., 3., 4., 6., 7.,10., 11., 14., 16., 19., 21.
kopcovité etapy: 5., 8., 15.
horské etapy: 9., 12., 13., 17., 18.
individuální časovka: 1., 20.
 

Puntíkovaný dres:
Bílý dres s červenými tečkami patří lídrovi vrchařské soutěže. Body se získávají na jednotlivých horských prémiích podle kategorie kopce. Vítěz vrchařskou soutěže musí dokončit Tour de France. V případě rovnosti bodů rozhodují vítězství v nejvyšší kategorii výstupů, pak v první kategorii, ve druhé atd. Pokud jsou misky vah stále vyrovnané, o puntíkovaném vítězi rozhodne umístění v celkové klasifikaci. Nejvíce bodů se tedy dá získat při výstupech kategorie HC, protože cílové výstupy HC jsou bodované dokonce dvojnásobně.
 
Bodování za jednotlivé horské prémie je nasledovné:
- HC: 25-20-16-14-12-10-8-6-4-2
- 1. kategorie: 10-8-6-4-2-1
- 2. kategorie: 5-3-2-1
- 3. kategorie: 2-1
- 4. kategorie: 1 bod
(na vrcholu cílových stoupání v 5., 12., 18. etapě se body zdvojnásobují)


Bílý dres: Svou hodnotu má i bílý dres, který je určen nejlepšímu jezdci v celkové klasifikaci, který se narodil po 1. lednu 1992. Je to tedy soutěž o nejlepšího mladíka do 25 let. Fanoušci cyklistiky se alespoň mohou porozhlédnout po nových talentech.


Ostatní soutěže: Existují další soutěže, v nichž však nejlepšího nemůžeme identifikovat díky speciálnímu dresu.

Soutěž týmů: Nejlépe se určuje součtem časů etap tří nejlepších jezdců z týmu ze všech etap. Z týmové časovky se nezapočítává čas jednotlivců, ale čas pátého nejlepšího z každého týmu. Při rovnosti o lepším týmu rozhoduje počet vítězství v etapách, dále počet druhých míst, třetích míst atd. Pokud se nerozhodne, tak lepšího určí jezdec, který se nachází výše v celkové klasifikaci. Tým, který v akci pokračuje s méně než třemi jezdci, ze soutěže automaticky vypadává.

Nejbojovnější jezdec: Nejbojovnejšího nebo, pokud chcete, nejagresivnějšího jezdce vyhlašují organizátoři po každé etapě. Vybírá se z jezdců v únicích, kteří prokazují nejvíc úsilí a dobrých sportovních vlastností. Vítěz soutěže nosí v jedné následující etapě červenou náprsenku. Kromě toho na konci vybere komise nejaktivnějšího cyklistu celé Tour de France.

 
BONIFIKACE
- během celé Tour de France (kromě obou časovek) budou udělovány časové bonifikace v cíli, a to 10-6-4 vteřiny.
 

BODY DO ŽEBŘÍČKU UCI

- za konečné pořadí:
1000-800-675-575-475-400-325-275-225-175-150-125-105-85-75,...
- za etapové umístění: 120-50-25-15-5


FINANČNÍ ODMĚNY
- za umístění v etapě: 8 000 € - 4 000 € - 2 000 € atd. (odměny pro top 20)
- za konečné umístění: 450 000 € - 200 000 € - 100 000 € atd.
- 1000 € pro každého, kdo dokončí podnik
- odměny i pro nejlepší ve všech ostatních klasifikacích / soutěžích
(vítězové zelený a puntíkovaný dres 20 000 €, bílý a aktivita 20 000 €, týmová soutěž 50 000 €)
- spolu odměny: 2 295 850 €